Trần Thy Bảo Ngọc

Bác sĩ

Trần Thy Bảo Ngọc

Ngọc Trần là Bác sĩ Bệnh học chuyên về Y học Xét nghiệm bao gồm chẩn đoán ung thư và các bệnh lý khác dựa trên mô học, tế bào học, và các dịch thể của cơ thể người.

Là Thạc sĩ chuyên ngành Thông tin học trong Y khoa lâm sàng, Bác sĩ Ngọc Trần mong muốn áp dụng Thông tin học và Công nghệ thông tin để nâng cao việc cung cấp các dịch vụ sức khoẻ cho người bệnh cũng như cho cộng đồng.