Đoàn Mai Anh

Bác sĩ

Đoàn Mai Anh

Mai-Anh là bác sĩ sản phụ khoa hành nghề tại California và New York, Hoa Kỳ.
Sinh trưởng tại Saigon, Vietnam, theo gia đình qua Mỹ vào năm 1975. Tốt nghiệp cử nhân kế toán tại đại học Brigham Young University, cử nhân sinh học tại University of California, Irvine, và y khoa tại University of California, San Francisco.

Suốt 30 năm hành nghề sản phụ khoa với ý nguyện là người bạn gái của các chị em phụ nữ để khi đi khám bệnh họ sẽ không cảm thấy ngại ngùng bàn luận về bệnh lý của mình.

Hy vọng sẽ được tiếp tục với ý nguyện này chia xẻ kinh nghiệm cùng thính giả của podcast