Lewis Hassell

Bác sĩ

Lewis Hassell

Lewis Hassell hiện là bác sĩ và giáo sư Bệnh Học tại đại học Oklahoma, Hoa Kỳ. Giáo sư Lewis được đào tạo tại bệnh viện đa khoa Massachusetts và đại học Utah. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực chẩn đoán ung thư và xét nghiệm y học. Trong hơn 30 năm sự nghiệp của mình, ông luôn quan tâm đến Việt Nam và thường xuyên đến thăm để hỗ trợ các chương trình giáo dục y tế, tư vấn bệnh nhân, và các dự án nhân đạo khác.

Gần đây nhất, ông và vợ đã sống ở Hà Nội ba năm với tư cách là tình nguyện viên của nhà thờ. Ông là tác giả của nhiều bài báo khoa học, chương sách và sách, cũng như một số khóa học trong nhiều hội thảo khoa học. Ông đồng thời là cha của ba người con, là ông của mười đứa trẻ, và có hôn nhân hạnh phúc hơn 40 năm. (Yếu tố sau cùng này đã thúc đẩy ông và vợ nhiều lần dạy khoá tám tuần về “Lớp học gia đình hạnh phúc” trong thời gian ông ở Việt Nam.)