Nguyễn Lệ Hà

Bác sĩ

Nguyễn Lệ Hà

Bác sĩ Nguyễn Lệ Hà tốt nghiệp Trung tâm đào tạo cán bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (nay là bệnh viện Y Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh) và sau đó đã sang Mỹ học và tốt nghiệp ngành bệnh học, chuyên khoa Di truyền phân tử và khoa Huyết học năm 2019.

Cô hiện đang làm việc cho một bệnh viện cộng đồng ở tiểu bang Texas, Mỹ. Bác sĩ Hà đã tham gia vào các dự án khoa học, đề tài nghiên cứu và sách đặc biệt về ung thư máu và ung thư hạch. Bên cạnh công việc liên quan đến bệnh học hàng ngày, cô thích được tham gia vào các dự án hướng về cộng đồng. Cô tham gia Người Bạn Bác Sĩ Podcast với mong muốn được phục vụ đặc biệt cho cộng đồng người dân Việt Nam.